Windows-ийн NTFS disk mount хийж оруулж ирэх
1. Терминалаа нээгээд Media хавтсанд mount хийх дискний нэрээр хавтас үүсгэнэ.

sudo mkdir /media/нэр

2. Үүсгэсэн хавтсандаа дискээ холбож оруулна.

mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sda3 /media/нэр
No comments: