Windows 7 үйлдлийн системийн СИСТЕМИЙН ФАЙЛ СЭРГЭЭХ

Зарим үед компьютерийн системийн файл вирус болон бусад нөлөөллөөс болоод гэмтдэг. Гэмтсэний улмаас систем удаашрах тохиолдол гардаг. Энэ тохиодолд дараах аргыг хэрэглэж болно.

1. windows товчлуур дээр дараад command prompt гэж бичээд гадаас shift+ctrl+Enter дар


2.  Командын мөрөнд sfc /scannow гэж бичээд Enter дар3. Системийг шалгана

 
 4. Ингээд л болоо.