Ubutu linux дээр суулгасан програм /пакежуудыг/ zip файл болгон хуулж авах

Accessories → Terminal
sudo tar zcvf apt.tgz /etc/apt/ /var/lib/apt/ /var/cache/apt/

3. sudo tar zxvf apt.tgz -C /

4. Дээрх тушаалын дараа Таны Home директор дотор apt.tgz нэртэй zip файл үүссэн байх болно. /За ингээд zip файлаа flash-ндаа хийгээд зөөгөөд суулгаад байж дээ. :)/