Share фолдерийг хэрэглэгчийн компьютерт виртуал диск болгож оруулж ирэх

1. Виндовсын цонх + R /win+r/
2. Гарч ирсэн run цонход серверийн ip хаягийг бичиж өгнө.
3. Гарч ирсэн цонхон дахь шэйр фолдер дээр очоод хулганы баруун товч Map network drive...

4. За ингээд болоо...

Windows Server 2008 серверийн хэрэглэгчид хэрэглэх Share полдер үүсгэх

Үүний тулд эхлээд
- File server 
- DFS Management 
- Namespaces суулгасан байх хэрэгтэй.


+ Server manager
   + File server 
      + DFS Management 
           + Namespaces 
гэж ороод

1. Серверийн нэр               


2. Шэйрийг агуулах хавтасын нэр 

3. Next->Create

Дараа нь үүссэн шэйр хавтасдаа дэд шэйр хавтсуудыг үүсгэнэ.

1. Actions->New folder...
2. Шэйр хавтасын нэр 
3. Browese дараад хавтас дискний хаана байгаа заана. 
4. Ok Ингээд болоо.

Windows Server 2008 сервер дээрээ үүсгэсэн хэрэглэгчээ хэрэглэгчийн компьютер дээр үүсгэх

1. My computer -> Properties

2. Change settings

3. Computer name-ыг нь сервер дээр үүсгэсэн хэрэглэгчийн нэрийг өгнө. 
/marketing группын m1 хэрэглэгч/
Member of Domain -> Сервер дээр өгсөн Active director-ийн domain нэр 4. Компьютерээ дахин ачааллана.
5.


6. Хэрэглэгчийн нэрийг бичихдээ эхлээд домайн нэр налуу зураас дараа нь хэрэглэгчийн нэрийг бичнэ. Жишээ нь: domain\m1


7. Ингээд л болоо

chmod – фолдерийн permission /хандах эрх/ өөрчлөх


Терминалаа нээгээд
sudo chmod 754 /opt/lampp/htdoc
 
 • 7 – Owner(current user)
 • 5 – Group(set by owner)
 • 4 – anyone else
 • 0 – no permission, this person cannot read, write or execute
 • 1 – execute only
 • 2 – write only
 • 3 – execute and write only (1 + 2)
 • 4 – read only
 • 5 – execute and read only (1 + 4)
 • 6 – write and read only (2 + 4)
 • 7 – execute, write and read (1 + 2 + 3)

Active Directory Domain Services дотор байгууллагын нэгж үүсгэх

+ Active Directory Domain Services
   +  Active Directory Domain Users and Computers
       + domain.mn

1. Баруун товч -> New Organization Unit
2. Name: Marketing | ok
  3. Marketing-> New-> User
4. New Object User
First name:
Last name:
Full name:
User login name: m1

Password: ******
Confirm password: *****

user cannot change password - чагтлана
password never expires - чагтлана

5. Finish

Active Directory Domain суулгах

+Server Manager
   +Roles
      +Add Roles

1. Before you begin -> Next
    Active Directory Domain Services чагтлаад -> Next
2.  Active Directory Domain Services-> Next
3. Confirm Installation Selection -> Next
4. Installing progress...
5. Summary хэсэгт байгаа
    run the ADDSInstallation wizard /dcpromo.exe/ дээр дарна.
6. ADDSInstallation wizard ->next -> next
7. Create new domain in a new forest сонгоод -> Next
8. FQDN of the forest root domain: domain.mn -> Next
9. Select addintional options for this domain controller -> Next (DNS чагт авна)
10. Database folder ->Next
11. Password /Server-ийн нууц үгээ оруулна/
12. Finish

Windows Server 2008 суулгах

1. Boot Cd -гээ CDRom -луугаа хийнэ.
2. Install windows-> Next (Accept)
3. Custom (Advanced)
4. Drive Option (Advanced)
5.  New
6. 150000 MB apply-> Next
7. Instaling Windows
    Copy files
    Expanding files
    Instaling features
    Completing installation


Windows installed OK

Kerio WinRoute Firewall дээр facebook-ийг цаг зааж хаах

1. Kerio WinRoute FireWall -> Defintions->Time ranges
2. Add
3. From: 09:00
    To:     19:00

4. ok
5. Kerio WinRoute FireWall -> Content Filtering-> HTTP Policy
6. Add
 Description: Note Face time
Action: Deny access to the web site
 7. Advanced-> Valid at time interval: edit
   Not facebook time-г сонгоно.
8. Ok Apply

Kerio WinRoute Firewall дээр Facebook блоклох /хаах/

1. Kerio WinRoute FireWall -> Defintions->URL groups
2. Add
3. URL group name: Not Face
4.URL: www.facebook.com
5. Not Face group дээрээ очоод
6. Add URL: *facebook*, fb.com, *fb*, http://facebook.com,

Kerio WinRoute Firewall дээр 2082, 2095 порт нээх

 1. start->program files->kerio -> administration console 2. Traffic Policy->Add /New Rule/
 Name: Cpanel
 Source: /ip range-> 192.168.0.1-192.168.0255/
 Destination: Internet
 Service: Port /TCP: 2082, 2095, 9001 /
Action: PermitKerio WinRoute Firewall дээр Yahoo messenger блоклох

start->program files->kerio -> administration console

 2. Traffic Policy->Add /New Rule/
Name: yahoo messenger block
Source: /ip range-> 192.168.0.1-192.168.0255/
Destination: Any
Service: Port /TCP: 119, 20, 23, 25, 5000, 5100, 5101, 8001, 8002 /
Action: Drop3.Apply /Гүйцээ/

Windows 7 үйлдлийн системийн СИСТЕМИЙН ФАЙЛ СЭРГЭЭХ

Зарим үед компьютерийн системийн файл вирус болон бусад нөлөөллөөс болоод гэмтдэг. Гэмтсэний улмаас систем удаашрах тохиолдол гардаг. Энэ тохиодолд дараах аргыг хэрэглэж болно.

1. windows товчлуур дээр дараад command prompt гэж бичээд гадаас shift+ctrl+Enter дар


2.  Командын мөрөнд sfc /scannow гэж бичээд Enter дар3. Системийг шалгана

 
 4. Ингээд л болоо.